Grön interiör

gron_interior_4

Skolprojekt

Medieinstitutet/Utbildningsproducent
Koncept, manus och design.
Anna Ödlund
Marie Ahlén

Naturen i vårt hem
En introduktionsutbildning i naturliga material för Grön Interiörs butikspersonal.

Intresset för miljö och ekologiska produkter ligger i tiden men vi kan alltid göra mer för att öka vår medvetenhet! Grön interiör kan bidra med kunskap om hur de olika materialen påverkar vår hälsa och motivera till produkter som inte är på bekostnad av miljö, människor eller natur! Det är trots allt material vi har i våra hem!

Efter utbildningen ska personalen känna sig engagerad och vilja föra sin kunskap vidare. Förstå det unika i  materialet och vilket mervärde materialet tillför kunden.

Vi ville skapa ett intro som väcker intresse, en faktadel där deltagaren får utforska själv och navigera fritt. Och till sist ett test där deltagaren får bemöta olika kunders behov. En reflektionsövning som ligger nära det dagliga arbetet för Grön Interiörs butikspersonal.